Sunday, 3 February 2008
COMENIUS - UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE to program edukacyjny Unii Europejskiej. Celem programu jest rozszerzanie współpracy europejskiej i wymiana w dziedzinie edukacji.
Nasza szkoła zaprosiła szkoły w Szwecji i Czechach do współpracy nad projektem
„A Slice of Bread” – „Kromka chleba”.
Projekt będzie realizowany w latach 2007- 2009. Końcowym produktem projektu mają być książka i kalendarz.
Projekt ma opracowany: haromonogram działań, oczekiwane rezultaty a także budżet. Uczniowie naszej szkoły będą nie tylko realizować konkretne działania związane z projektem, ale także wyjeżdżać do partnerskich szkół. Jednocześnie nasi partnerzy przyjadą do naszej szkoły.
Chleb jest obecny w życiu każdego człowieka. Jednocześnie chleb prezentuje tradycję i kulturę narodową a także pojawia się w treści nauczania przedmiotów szkolnych.
Przez dwa lata polscy, czescy i szwedzcy uczniowie:
· będą: czytali angielską ludową bajkę, tłumaczyli angielską wersję na języki ojczyste; pisali własne wersje bajki; pisali wierszyki, opowiadania, komiksy; tworzyli krzyżówki, quizy; stworzą książkę kucharską;
· będą ilustrowali własne wersje bajki, do czego zostaną zaproszeni także członkowie rodzin uczniów;
· dowiedzą się o pracy ludzi związanych z chlebem; będą przeprowadzać wywiady;
· zapoznają się z cyklem wzrostu zbóż; będą tworzyć słowniczki tematyczne; będą rozwiązywać zadania matematyczne;
· poznają podstawowe słowa w językach partnerów; zapoznają się z elementami historyczno-geograficznymi partnerskich krajów; zapoznają partnerów ze swoimi narodowymi tradycjami i zwyczajami; dowiedzą się, jak uczniowie w innych krajach spędzają wolny czas;
· będą posługiwać się językiem angielskim w kontaktach z partnerami;
· wystawią przedstawienie dla rodzin, gości i partnerów stowarzyszonych;
· odbędą wycieczki tematyczne;
· będą korzystać z Internetu w poszukiwaniu wiadomości, będą prowadzić blogi, telekonferencje i prezentacje; stworzą wersję międzynarodową ludowej bajki.