Wednesday, 30 April 2008

Miners-farmers farmers-miners


Jastrzębie Zdrój jest przemysłowym miastem średniej wielkości. Nasi ojcowie pracują głównie w kopalniach węgla. Partnerskie szkoły znajdują się w okolicach rolnych. Większość rodziców uczniów prowadzi gospodarstwa rolne. Dlatego szwedzcy uczniowie są ciekawi, jak wyglądają polskie i czeskie farmy. W naszej szkole Małgosia przeprowadziła ankietę wśród swoich sąsiadów. A oto wyniki.

Jastrzębie Zdrój is a medium-size industrial town. Our fathers work mainly in coal mines. Our partner schools are situated in the rural areas. Most of students’ parents run farms. That’s why Swedish students want to know how Czech and Polish farms look like. Małgosia from Polish school carried out a survey among her neighbours. Read the results:
Swedish questions:

*Cattle and dairy farms:*

What are most of the farmers in your area: dairy farmers, grain farmers or stock breeding farmers?
What type of production do you have?
Do you run your farm all by yourself or do you have any employees?
What are your daily working tasks?
What are the advantages versus the disadvantages about your job?
Do you cooperate with any other farmer?
Do you have another job in addition to your farm?
How many animals do you have?
Do you know any farms that are run ecologically?
What are the requirements to be qualified as an eco farm?
Do you think eco farmers will be more common in the future? Why/ why not?
Do you get any subsidies from EU?


Polish answers:

In our area most of farmers run grain farms or stock breeding farms. We produce grains (rye and wheat) and we breed swine. The farmers don't employ workers. The children's job is to help feed the animals. The farmers' job gives satisfaction and income; on the other hand, farmers don't have much spare time and there is a lot of stress because the crop and the weather are unpredictable. In our area farmers don't co-operate with each other because they all have another job. On average we keep 25 animals. We don't get any subsidies from the European Union. We don't know anyone who runs an eco farm, and we don't know what the requirements are for qualifying as an eco farm. We hope eco farms will be more.


W naszej okolicy gospodarstwa rolne specjalizują się w produkcji zboża i hodowli trzody chlewnej. Przeciętne gospodarstwo liczy od 1 do 6 ha. Rolnicy prowadzą gospodarstwa samodzielnie. Do obowiązków dzieci należy karmienie zwierząt. Zaletą prowadzenia gospodarstwa jest satysfakcja i korzyści finansowe a wadą jest brak czasu i ryzyko, ponieważ zbiory i pogoda są nieprzewidywalne. W najbliższej okolicy nie współpracujemy z innymi rolnikami, natomiast pracujemy także w innych zawodach. Posiadamy przeciętnie 25 sztuk zwierząt. Nie znamy nikogo, kto prowadzi uprawy ekologiczne. Nie wiemy jakie są wymagania, aby gospodarstwo zostało zaliczone do ekologicznych. Nie otrzymujemy subsydiów z Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że będzie więcej ekologicznych gospodarstw.
Dziękujemy Małgosi i jej sąsiadom za pomoc.

Monday, 28 April 2008

Getting ready for our meeting in Sweden


Hello in Sweden and Poland! We meet every Monday afternoon and practice our small performance about Czech culture. We want to show you a bit of our songs, traditional dances, modern music and so on. Today, girls put on their traditional costumes for the first time and were shocked how many pieces of clothes they will have to take with :) !
We hope you will all like what we are working on. It is difficult to find time for it, so - keep your fingers for us to prepare everything we want to show you!
Lenka, Petra, Terka, Diana, Katka, Petr, Zbynek and Frantisek from Dub nad Moravou.Sunday, 27 April 2008

Didjeridoo - pictures


An example of a didjeridoo, offered by music shops.


An Aboriginal playing the didjeridoo.
A didjeridoo can be really big and long!

Lasagne


You need:
9 lasagne plates (3 in each layer)

Meat sauce:
1-2 yellow onions
1 tablespoon shortening
400g minced meat
400g crushed tomatoes
2 tablespoons tomato purée
1 stock cube
1 teaspoon basil
1 teaspoon salt
1 spice measure black pepper
Some chili flavoring

Cheese sauce:
4 tablespoons flour
7 deciliters milk
2 deciliters (70g) grated cheese
Salt

Garnish:
1 deciliter (30g) grated cheese

Do like this:
The meat sauce: Peel and cut the onion. Heat a frying pan with shortening. Fry onion and minced meat. Add tomatoes, tomato purée, basil and the broth dice. Boil under lid on low heating, approx 20 minutes. Flavor with salt and pepper and if you like spicy food you can add some chili flavoring.
The cheese sauce: Mix the flour with a little milk in a saucepan. Add the rest of the milk and let it boil up under stirring. Let boil for about 3 minutes and then add the grated cheese and taste it with salt.
When the meat sauce is finished, take out an ovenproof form big enough for the lasagna plates.
Pour the cheese sauce onto the bottom of the form. Put three of the plates above the cheese sauce. Spread out half of the meat sauce. Add another three plates. Spread out the rest of the meat sauce. Put on the last three plates. Pour on the rest of the cheese sauce and sprinkle with grated cheese. Bake it in the middle of the oven in 225 degrees, for about 15-20 minutes.

By: Anni Järnesjö

Didjeridoo - a mystical musical instrument of Australian Aboriginals

Hello! A few people asked me about this musical instrument, so let me tell you a bit about it. Its name is didjeridoo in Aboriginal language. You can also find a word didgerida for it. Playing it helps our body and mind to relax and compose oneself. Here, various courses are organized for people who want to learn playing it. I am going to book a special music lesson prepared by an expert on this instrument for our teenagers for final days of this school year. The musical instrument is usually extremly expensive , so for school lessons the didjeridoo teacher uses special plastic pipes instead of original instruments but they work in the same way! Teenagers like this music and it slowly becomes a part of alternative youth culture here, he says. Another lesson he is going to prepare for students in Dub nad Moravou is focused on playing African drums and various unconventional instruments. It isn´t necessary to have musical education and everyone can make music and enjoy it!
Ivana Buchtová.

A comparison between Czeck and Swedish food


Hello Ivana!
I have read the letter about traditional meals in your country and made a comparison between Swedish and Czech food.

In Czech school you have school canteens and we have that too. Here in Sweden we go to the canteen and eat and we don’t have to pay for the lunch.
Some typical school meals in our school are potatoes, fish, pasta and meatballs.
You told us that you have soup every day. We have soup too but not so often.
One difference between our countries are the dumplings. Swedish dumplings are with pork and onions inside the potato mixture. Your dumplings are just potato mixture, isn’t it?
You like chicken with rice and Swedish students do that too. In our school we like hamburgers. One meal we don’t have so often is pizza but pizza is also very good. In Sweden we have both white bread and dark bread, just like you.
In our homes everyone helps to cook but in your country are only the mothers cooking. I think that is bad because everyone should learn to cook and it can be fun to do it. In Sweden both boys and girls have Home Economics and that is good so everyone learns to take care of the house.
Traditional meals here in Sweden are meatballs, pancakes, fried herring and dumplings with pork and onion.

Albin S 9B

The Little Red Hen


Hi Everyone!
May I introduce myself?
I am called Little Red Hen.

Not only 'polka'!

Nie tylko 'polka', czyli jak się bawią czescy nauczyciele.

W czwartkowe popołudnie, 24 kwietnia, kiedy ostatni uczniowie opuścili szkołę, odbyły się zupełnie nietradycyjne warsztaty dla nauczycieli. 15 nauczycieli ze szkoły w miejscowości Dub nad Moravou przyjęło zaproszenie pani Ivany Buchtovej uczestniczenia w spotkaniu, którego temat dotyczył tańców z różnych stron świata i wykorzystania niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych. Pomimo całodziennego zmęczenia, wszystkie uczestniczki zapoznały się z tańcami Europy i Azji, dowiedziały się, jak wywołać deszcz stukając kijkami do przywoływania deszczu oraz grały na Australijskich dijerida (?!) aby w końcu odnieść sukces w pierwszych próbach tańca brzucha!
Warsztaty, przeprowadzone przez dwóch doświadczonych nauczycieli muzyki i tańca, okazały się wielkim wydarzeniem. Mam nadzieję, że pomogły moim koleżankom nabrać energii na ostatnie dwa miesiące roku szkolnego. Ivana Buchtova (tłum. drf)

Saturday, 26 April 2008

Meeting round dances in Dub nad Moravou

Our Art teacher playing African musical instruments.

Old Persian dance of four natural elements.

Meeting round dances in Dub nad Moravou


Meeting round dances in Dub nad Moravou

On Thursday afternoon, May 24th 2008, a very non-traditional workshop for teachers took place after all students left the school building. About 15 teachers from Základní škola Dub nad Moravou accepted an invitation of Ms. Buchtová to participate in a meeting focused on round dances from various parts of the world and on using different kinds of unconventional musical instruments. Despite of being very tired after a busy day, all the participants became familiar with round dances from Europe and Asia, found out how to wish on rain with help of African clattering rain sticks, played the Australian dijerida and finally succeeded at their very first attempts at belly dancing! :)
The workshop, conducted by two experienced music and dance teachers, was a great event and I hope it helped all my colleagues to gain more energy for the last two months of a school year.
Ivana Buchtová.

Thursday, 24 April 2008

April 24

Anni and Sofia in grade 9 say hello to you!

Some students in 9th grade are having a break
at the school yard after the national tests in Maths.

A day in our school


For example Monday:
I start about 8.15 with home economics that I have for about one hour and forty minuets. I learn how to be more environmentally in my home and how to cook of course. After home economics I have a break for about ten minuets and then the next lesson starts: language or that’s what I call it. Anyway because some have Germany some have French and the rest of us have an extra English or Swedish lesson. That’s why we can write to you. After that another break and then Swedish. Right now we are working with Swedish language history, how it´s built, where it comes from and so on. Then we have lunch. We just go down to the school canteen and grab a plate. We don’t have soup as a starter, we just eat a main course and some salad. Our lunch is about fifty minuets and then you go to something we call optional time. We have that the last two hours and you can choose what you want to do or you can pick a subject you need to work more with. After lunch I always have music. I sing even if I’m not so good at it. Then I often choose social studies.

//Sandra

Wednesday, 23 April 2008

Interview - ecological food

Gustav, Nazif, Dennis and I have interviewed Pontus Rydell. He is a teacher in Maths and Chemistry at Torskolan.

Ecology food means that it is treated by a specific way. The animals have to stay out for a specific time of the year otherwise the meat of the animals can’t be called Ecological. Pontus eats very much ecological food. He thinks that it is very important to keep the environment good and not destroy it so much. But the disadvantage is that it’s more expensive than the ordinary food. If you are going to find ecological food you have too look after the sign that says "Krav märkt" or biodynamic. There are some people who thinks that the ecological food is a bit nicer than the ordinary but Pontus disagree to that. Coop is the shop that sells the most ecological food but the other stores are on their way.

/Micke 9B

Welcome to Sweden


Sweden is a nice and quiet country. We have 4 seasons here. In the winter it can be quite cold especially in the north. But a few years back it has become warmer and warmer. The summers are quite warm around 20-25 C. But it´s very common that it’s raining. If you are going to Sweden in the summer time you have to visit Böda Sand on Öland. The beach is wonderful and around five km long and the sand is white. Or you can visit the small town called Visby on the island called Gotland. If you are here in Sweden at wintertime you can go to the north for skiing. I have never been there but its seems to be very fun. I hope you will have a great time here in Sweden.

/Amanda 9D

Big day in Polish school

Hi in Czech and Sweden!
Our Zespół Szkół Nr 11 consists of two schools: the primary school and the gimnazjum. (Lower secondary school in Poland is called gymnasium.) Today it was our biggest day. Since 2002 at the end of the 3rd year of the gymnasium (when we are 16), we have to take an external examination. This examination checks both abilities, skills and knowledge in the field of humanities and science. It is compulsory for all students. Our results will be indicated on the gymnasium leaving certificate.

The exam was difficult but I think that results will be good. I keep my fingers crossed for everyone ;)M. J.


Examination!


The Coca Cola cup

Putting heads together during the matches when searching for the best playing strategy.

Our team after the last match. The girl with a red scarf is our PE teacher.

The diploma for the second place in the championship of our region.


I am sending a few sentences about today´s event at my school. Our school soccer team took part in a regional soccer championship called Coca - Cola Cup- We participate in this event regularly every year in April. Our school team is very good and always wins good places in this popular sport event destined for schol teams. Our PE teacher is a young lady, popular among students, who knows how to attract youth to sport.This year we won the second place in a regional round.


Monday, 21 April 2008

Håkan at the school's youth recreation centre!

You can play pool and have some fun in here to.
This is the outside of the youth recreation centre.

And the picture became dark for some reason.

This picture was taken in a lesson so there are not many students around


but this is where you play table tennis.

This is where you sit down when you want to play cards or just eat or rest like these teachers are doing in a break.This is Håkan and his work is to keep our own youth recreation centre in place. He is a very nice person. Here you can buy some food for example apples and sandwiches and if you want something to drink.

Sockerkringla- Doughnut


Doughnut
Ingredients
- 100g butter
- 6 ½dl flour
- ½dl sugar
- 1krm salt
- 1 small egg
- 25g yeast
- 2dl milk

Garnish and brushing
- ½ dl sugar
- 1 tsp vanilla suger
- 25g butter

Do like this
Cut the butter in small slices and put them in a large bowl. Add 6dl of the flour (save ½ dl to the baking). Sugar, salt, egg, yeast and cut up in smaller part. Warm the milk so it is finger warm (37degrees) and whip it down. Work everything together in the bowl Knead the dough so it will be shiny and flexible. Put the dough to rise, put the oven on 250 degrees. Take up the dough and put in on a baking board and knead it lightly. Cut up the dough in 20 bits. Roll out every piece to a small length, ca 30 cm long. Form the length to a pretzel and put it them on a baking plate with baking paper. Let it rise under a bake cloth for about 30 min. bake it in the middle of the oven ca for about 8 min. When you serve it, mix some sugar and some vanilla sugar on a plate. Melt the butter. Brush the pretzels whit the butter and dip them in the sugar mixture.

The youth recreation centre at school

In our school we have a youth recreation centre where every student can sit down and relax.
You can also buy things like rolls whit cheese or ham, apples, juice, chocolate drinks and yoghurt.
In the afternoon you can also buy a cookie that some student has done.
Everyday there is two different students who “work” in the youth recreation centre with Håkan.
Håkan is a man who has worked in the youth recreation centre over 30 years.
Every morning he starts the day to bake a lot of rolls that he later sells in the youth recreation centre to students and teachers. Everybody really likes the rolls he makes. And then when you for example have nothing to do, and you have a whole hour on your own, you can play ping-pong, play card or play pools. You can also sit down and read a magazine. There are a lot of magazines to choose between.

One day at school

Hello!

We are two girls who want to tell you about one day in our school.
Our names are Lina and Victoria and we are both 15 years old.

On Mondays we start at 8.15 am with Home Economics. It’s very funny and also very instructive. Our home economic teacher is kind to us and helps us when we don’t know what to do. He’s a bit strange too, but in a good way because it makes him funny.
After our Home Economics lesson, we have knowledge of language. We really like our teachers in that subject because they are very kind and helpful.
Then after that it’s time for our daily Swedish lesson, and right now are we working in groups on three with different attitude to the Swedish language. We are working with curse and dialects.
Then its lunch wich is the best hour of the whole day. And later after that we follow our own chosen schedule which can be for example, Home economics, Math, Swedish, English, Handicrafts and Athletics. The first hour we have math (Lina) and textile craft (Victoria).
And the last hour on the day we have athletics together with some other pupils in our and others class. We end our school day at 3 pm every day except Thursdays (2 pm).

Christmas Gingerbread


Recipe for Christmas gingerbread.

Ingredients:

- 300 g Butter
- 5 dl Sugar
- 1 dl light syrup
- 1 Tablespoon ginger
- 2 tablespoons cinnamon
- 1 table spoons clove
- 2 teaspoons cardamom
- 1 tablespoon bicarbonate
- 2 dl Water
- 15 dl flour.
Do like this:

Let the butter get soft. Mix butter, sugar, syrup to a flat dough.

And then add ginger, cinnamon, clove, cardamom and bicarbonate. And after that you add water and finally the flour. Do not use an electric whisk. Knead in the flour in the dough instead.

Put the dough in the refrigerator at least for 1day.
Take one piece of the cake and roll it on a baking table. Put the cakes on a buttered baking tin. Bake the cakes in the middle of the oven in 200-225 degrees for 4-5 minutes.

Sunday, 20 April 2008

Hello from a former student in Dub nad Moravou

Hello from a former student of the basic school in Dub nad Moravou!
I have read all the letters written by Swedish students because my mum is an English teacher there and introduced me to your blog. As I could see, some of her students tried to comment but their entries were very short and simple. Let me describe here a few flasbacks from the time I was a student there.
I had to get up for the school very early because the bus taking kids to school used to go at 6:50 from our village. I got to school at 7:15 and the lessons started at 7:30. It was too early and the only advantage was that we finished at 1 p.m. and had a whole long afternoon free. The school bus took us home at 1:15. Once a week we had afternooon lessons and in this case we finished „ very late „, which was at 3 p.m.! As my mum says, it is similar nowadays. During warmer months many students went to school by bikes as it was not very far to get there and it was more comfortable than a bus. Oldest students have 30 lessons per week, each lasts 45 minutes and is followed by a short break, only 10 minutes long. During this break you only can take your things like a school bag or a bottle with your drink and to move to another classroom, because students there have each lesson in a different classroom. The only longer break is after the second lesson and this one takes 20 minutes. Students are not allowed to go out so they just sit or walk in corridors, talk or write SMS ! When I was there, we didn´t have any opportunity to buy snacks or drinks at school.Nowadays there is a Coca-Cola selling machine and kids can order and buy a small carton of flavoured milk every day. Some schools in the city have school canteens selling snacks but the school in Dub has been too small to afford that.
After the last lesson we went for lunch to the school eatery. We couldn´t choose our meal, they cooked only one kind every day but it was always very tasty. In comparison to my next experience gained at higher school levels, the eatery in Dub was simply great and the meals delicious! I liked sweet dumplings there, various kinds of sauces, fruit pies and soups which were regular part of each daily menu. According to my mum, the eating habbits are the same as they used to be ten years ago and students like the same meals as we did. It just seems they stopped being friends with soup because older kids feel eating soup like a shame, maybe it is because in some families soup isn´t as frequent meal as it used to be in the past.
When I’m thinking about what to write more about the school in Dub nad Moravou, my memories are connected with my ex-class mates. I met very good friends there and I’m still in contact with some of them and we meet very often. My memories are also connected with very good teachers. Some people think that countryside schools are very bad, but it’s not true, in my opinion. Teachers I had were very well-qualified and we had really great relationships with many of them. It was like a big family as all students knew each other and teachers remembered names of all of their students and they even knew children they didn’t teach.! And it’s still the same nowadays. I left this school after seventh grade and passed entrance exams to a bilingual school so it allows me to compare those two schools. The second one was in Olomouc, a very big institution and it’s told that this school is the best one in Olomouc. There were more than one thousand students, and about eighty teachers, so we hardly knew everyone there. I missed „the family atmosphere“ in Dub so much!
My mum is complaining often about low ambitious of her students. I hope that your project will help to show students in Dub nad Moravou the advantages of studying English and the necessity to know this language very well to be successful in their future.

Hana Buchtova, a student of Botany ( Plant biology ) at Masarykova University in Brno, Czech Republic.

Saturday, 19 April 2008

Wild animals

In Sweden we have a lot of wild animals but they live in different places in Sweden. In the south we mostly have roe deer, wild pigs and the moose that is the king of the Swedish forest. We have rabbits, foxes and a lot of small animals. In north Sweden we have bears, wolves and lynxes. Up there are many moose and some hunters from south Sweden go there to hunt because the moose is much bigger in the north. All the animals I have mentioned do we hunt but not all the time. In the autumn and winter are you allowed to hunt the moose and roe deer. You can hunt foxes in the summer. But some animals are you not allowed to hunt because there are not so many of them left, like the wolverine that got protected in 1969. Most of our animals are nice and don’t hurt anyone. But there are some animals that can hurt you really bad like the viper that is a poisonous snake, but there are not many left. They are nearly exterminated. And some animals can get angry and attack you if they feel threatened such as wild pigs, bears, wolves and even moose especially bears because they have such a temperament. These are some of the Swedish animals. My favorite is the moose because it is nice and its meat is very good.

Malin B

Hot Chicken wings6 portions

1 kg chicken wings
150 g hot sauce or tabasco
1 dl melt butter


Divide the chicken wings into two parts at the joint. Heat up sufficiently with oil to cover the wings. Place the wings and fry them until they are crispy, approximately 12-15 minutes. If you rather want to grill them in the oven, that's OK. Heat up the oven to 225 degrees. Spread out the wings on baking tin paper and roast them in the oven for 45 minutes. The wings should lie in one layer to get the best result.

Sauce

Mix the hot sauce and melt butter. As soon as the chicken wings are ready put them into the sauce.

Elina year 9

Sponge cake


The recipe for sponge cake

Sponge Cake
3 Eggs
3 dl Sugar
2 teaspoons Vanilla
75 g butter
1 dl Water
3 dl flour
2 teaspoons baking powder

You do like this:
1. Butter a form (1½ l). Heat up the oven to 175 degrees
2. Whip the eggs and the sugar white and fluffy with an electric mixer
3. Add vanilla and the baking powder and mix everything with the electric mixer.
4. Add the flour and mix carefully with the electric mixer.
5. Melt the butter, pour the water into the butter and heat up again. Pour the lukewarm liquid into the cake mixture and whip it again.When the batter is flat, then pour it into a form. And put it directly in the oven.
6. Bake the cake in the lower part of the oven. (175 degrees for about 45 minutes).
7. Let the cake cool for a few minutes. Then slice it into small pieces.
(You can freeze the cake if you want to)

Carina N. 9D

Walnutsbread


The recipe for Walnutsbread

Ingredients:
50 gr. yeast
1 spoon sugar or syrup
8 dl water, 37 degrees C
3 spoons oil
1 1/2 - 2 spoons salt
2-3 dl graham flour
12 dl wheat flour
150 gr. walnuts

Method:
1. Crumble the yeast into the water, and put the food mixer on low speed to dissolve the yeast.
2. Add sugar/syrup, oil, graham flour and some of the wheat flour and mix to a smooth dough. It should be a bit sticky but come loose from the bottom though.
3. Let the dough rise (covered with a damp tea towel) for 40-60 min.
4. Divide the dough into 3-4 pieces and shape them to loaves. Put them into buttered loaf tins.
5. Cover again with a tea towel, and leave the loaves to rise for about 30-40 min.
6. Bake them in preheated hot oven, 250 º for 5-10 min. and then another 25 min. in 250º oven.
7. To test the breads, remove the loaves from the tin and tap the bottom of the breads. If they sound hollow then they are baked. If not, put them back into the hot oven for further 5 minutes.

Thursday, 17 April 2008

Our lessons _Polish


Lekcja Mitologii Greckiej
W czwartek 10 .04. sala lekcyjne zmieniła się w komnatę na Olimpie. Uczniowie klasy 5A przygotowali „Ucztę bogów”. Wcielili się w bohaterów z mitologii greckiej i prezentowali wybrane przez siebie postacie. Potem spożywali nektar i ambrozję i opowiadali mitologiczne ploteczki.

Last weeks during the Polish language lessons we read the Greek myths and learnt about Ancient Greek gods, goddesses, heroes, heroines, and other mythological creatures. On Thursday, 10 April, our classroom was changed into the Mount Olympus. We dressed up as Greek gods and goddess and when the bell rang, the Olympians entered the classroom. Zeus, Lord of heavens and king of all gods, greeted everybody and opened the ceremony. Next everybody introduced themselves and told the story of a character he or she represented. There were: Hera – the sister and wife of Zeus, Athena – the goddess of wisdom, war, justice, art and literature, Poseidon - Lord of the sea and Hades – Lord of underworld, Aphrodite – the goddess of love and beauty and Ares – the god of war and many other gods and goddesses. After the presentation it was time to start the feast. Like Greek immortals we drank nectar and ate ambrosia, our two favourite treats. Ms. Krystyna Szesny, our Polish teacher, was proud of us.

Tuesday, 15 April 2008

Comenius Meeting no1


Participants compared not only particular national curricula and specifics of teaching work in their countries but also shared good teaching tips, useful web sites and ideas important for successful project work. The next area to discuss was the May project meeting in Sweden. (ibu)

Comenius Meeting No1


The group members attained all the meeting objectives stated above. Czech teachers even brought to present some school forms and examples of school agenda. (ibu)

Comenius Meeting No1


The Polish hosts of the meeting were: s.dr Teresa Zegzula - the head teacher of Polish school in Jastrzebie Zdroj, Ms. Agnieszka Kaczmarska – a school pedagogue, and Ms. Danuta Radomska-Filipek – an English teacher and the coordinator of the Comenius project.
Grupa Comenius zaplanowała pierwsze robocze spotkanie na październik. Jednakże dopiero 5 listopada, zamiast w końcu sierpnia, grupa dowiedziała się, że jej projekt został zaakceptowany. W dodatku spośród pięciu starających się szkół, tylko trzy otrzymały granty. Z tych powodów nowo sformowana grupa musiała uaktualnić swoje plany.
12 lutego 2008r. w Krakowie odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie. Gospodarzem była polska szkoła - ZS Nr11– koordynator projektu “Kromka chleba”. Celem spotkania dyrektorów i koordynatorów było wzajemne poznanie się, zaprezentowanie i porównanie systemów edukacyjnych oraz wypracowanie szczegółowego planu w zmienionych warunkach.
W spotkaniu wzięły udział następujące nauczycielki: z Czech – pani Miluse Siskova – dyrektor szkoły i nauczycielka historii; pani Hana Kremplova – nauczycielka sztuki; pani Martha Vavrysova – nauczycielka języka czeskiego, niemieckiego i historii; pani Ivana Buchtova – nauczycielka języka czeskiego, angielskiego i historii oraz czeska koordynatorka projektu. Ze Szwecji przybyły: pani Ann-Christin Johansson, nauczycielka w-f i języka angielskiego oraz pani Caroline Elneus – nauczycielka muzyki, szwedzkiego oraz szwedzka koordynatorka projektu. Polskimi gospodarzami spotkania były: s. dr Teresa Zegzuła - dyrektor szkoły, pani Agnieszka Kaczmarska – szkolny pedagog, pani Danuta Radomska-Filipek – nauczycielka języka angielskiego i koordynatorka całego projektu.

Comenius Meeting No1


From Sweden arrived: Ms Ann-Christin Johansson, an English and PE teacher and Ms Caroline Elneus – a Music and Swedish teacher and the Swedish coordinator.

Comenius Meeting No1
The following teachers took part in the meeting: from the Czech Republic - Ms. Miluse Siskova – the head teacher of Czech school in Dub nad Moravou, Ms. Hana Kremplova, an Art teacher, Ms Martha Vavrysova, a Czech, German, History teacher; Ms Ivana Buchtova, an English, History, Czech teacher and the Czech coordinator.